นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแบบฟอร์มให้ความยินยอม

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

แบบฟอร์มให้ความยินยอม

ข้าพเจ้ายอมรับและรับทราบข้อมูลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.mitsubishi-motors.co.th/en/legal/terms-and-conditions

ข้าพเจ้ายินยอมที่จะได้รับข้อมูลสื่อสารด้านการตลาด ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจาก MMTh บริษัทในกลุ่ม ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง และพันธมิตรทางธุรกิจ

ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าสำหรับวัตถุประสงค์ในการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้มีการขอความยินยอมตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปยังประเทศที่อาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันกับประเทศไทยและตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการขอความยินยอม