เรื่อง

ยางรถยนต์แตกลายงาเกิดจากอะไร จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยหรือไม่?

ยางแตกลายงาคือ ร่องรอยที่เกิดขึ้นบริเวณหน้ายางและแก้มยาง เป็นรอยร้าวขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป สามารถเกิดขึ้นได้กับยางทุกประเภท ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ ไม่เว้นแม้รถจักรยาน ส่วนมากจะพบรอยแตกในยางที่มีอายุการใช้งานมาหลายปี หรือจอดทิ้งไว้กลางแดดร้อนๆเป็นเวลานาน ลักษณะแบบนี้เรียกว่า Aging หรือยางที่มีอายุมาก

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการแตกลายงา คือความร้อนจากแสงแดดมากระทบกับพื้นคอนกรีต ทำให้อุณหภูมิที่พื้นสูง ส่งผลให้สารเคมีในเนื้อยางเกิดการเสื่อมสภาพ ทำให้ยางยืดหดตัวและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นอากาศ ทำให้เนื้อยางแตกร้าว

จำเป็นต้องเปลี่ยนหรือไม่ แนะนำให้พิจารณาจาก 3 ปัจจัยต่อไปนี้

  1. ความลึกของรอยแตกลายงา หากยากแตกลึกจนเห็นโครงสร้างภายใน ไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้ายางหรือแก้มยาง ก็ถือว่าเป็นอันตรายมาก ควรนำรถเข้ารับการเปลี่ยนยางโดยเร็ว
  2. พิจารณาประกอบกับอายุของยาง ควรเปลี่ยนยางที่อายุเกิน 3 ปี หรือผ่านการขับขี่มากกว่า 50,000 กิโลเมตร ยิ่งมีร่องรอยแตกลายงา แสดงว่ายางนั้นเสื่อมสภาพแล้ว
  3. พิจารณาประกอบกับความลึกของยาง หากดอกยางมีความลึกน้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร แสดงว่าได้เวลาเปลี่ยนยางเส้นใหม่ สามารถวัดได้โดยใช้เกจวัดความลึกของร่องดอกยาง หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านอะไหล่ หรือง่ายกว่านั้นให้ใช้เหรียญบาทเสียบไปในร่องยาง หากความลึกน้อยกว่าครึ่งของเหรีญบาท แสดงว่ายากสึกหรอต้องเปลี่ยน