เรื่อง

รู้หรือไม่ว่า เครดิตบูโร ไม่ใช่แบล็คลิสต์ คนอยากมีรถมักเข้าใจผิด!

“เครดิตบูโร vs แบล็คลิสต์” มีความหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คนที่ต้องการซื้อรถยนต์ในรูปแบบของการผ่อนชำระ มีการกู้สินเชื่อรถยนต์ อาจมีข้อสงสัยในคำว่า เครดิตบูโรและแบล็คลิสต์ว่ามันคืออะไร

เครดิตบูโร คืออะไร

เครดิตบูโร คือชื่อเรียกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau) เป็นองค์กรกลางที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเครดิตต่างๆเอาไว้ หรือที่รู้จักกันว่า เครดิตบูโร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประวัติการเป็นหนี้ ประวัติการชำระหนี้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มาจากสถาบันทางการเงินทั้งที่เป็นธนาคาร และไม่ใช่ธนาคาร ที่เป็นสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อ บัตรเครดิต และพฤติกรรมทางการเงินได้ 

ทางสถาบันการเงินจะขอดูเพื่อพิจารณาในการอนุมัติ หากพบว่ามีการผิดชำระ หรือมีประวัติชำระล่าช้า ก็จะไปปรากฏอยู่ในรายงานเครดิตบูโร เป็นสิทธิและอำนาจของสถาบันการเงิน ในส่วนนี้เครดิตบูโรไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

แบล็คลิสต์ คืออะไร

การติดแบล็คลิสต์คือ การที่บุคคลใดก็ตามมีประวัติในการชำระหนี้ในระบบของสถาบันการเงินต่างๆ ล่าช้ามากเกินไป ไม่ตรงตามกำหนด หรือมีติดหนี้บัตรเครดิตคงค้างเกิน 90 วัน แม้แต่การพักชำระหนี้ก็จะถูกระบุไว้เช่นกัน ทางเครดิตบูโรมีหน้าที่รายงานความเคลื่อนไหวของข้อมูลเครดิต ส่งผลให้บุคคลนั้นถูกปฏิเสธการขอสินเชื่อหรือบัตรเครดิตในครั้งต่อไป ไม่ว่าจะยื่นกับธนาคารหรือสถาบันการเงินใดก็ตาม โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ 3 ปี ถึงจะทำการขอสินเชื่อใหม่ได้

สรุปความแตกต่างได้ว่าเครดิตบูโรและแบล็คลิสต์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน โดยเครดิตบูโรเป็นบริษัทที่รวบรวมข้อมูลจากสถาบันการเงินต่างๆที่เป็นสมาชิก เมื่อมีบุคคลยื่นขอสินเชื่อ ทางสถาบันการเงินก็จะขอเรียกดูรายงาน โดยระบบเครดิตบูโรจะไม่มีคำว่า แบล็คลิส หรือรายงานว่าลูกหนี้คนใดติดแบล็คลิสในระบบ ที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดนั่นเอง