เรื่อง

Warranty Plus โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ

WARRANTY PLUS โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ

MITSUBISHI MOTORS WARRANTY PLUS โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ

Warranty Plus โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ

MITSUBISHI MOTORS WARRANTY PLUS โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ

รับประกันคุณภาพรวมสูงสุดนาน 7 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน)
เราดูแล … คุณแค่ขับ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น ให้คุณหมดกังวลเรื่องค่าซ่อมหลังสิ้นสุดระยะการรับประกันมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ ราคาพิเศษ เพื่อดูแลรถยนต์มิตซูบิชิที่คุณรักให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมพาคุณสู่ทุกจุดหมายอย่างที่ใจต้องการ

Mitsubishi Motors Warranty Plus

โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ รวมสูงสุด 7 ปี หรือ 150,000 กม* สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิ ที่ยังอยู่ในระยะรับประกันมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด

โดยลูกค้าสามารถซื้อการรับประกันคุณภาพเพิ่มเติมภายใน 6 เดือน หรือ 10,000 กม.* นับตั้งแต่วันที่ออกรถ หรือก่อนสิ้นสุดระยะรับประกันมาตรฐาน โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนรถจะครอบคลุมชิ้นส่วนสำาคัญ 14 กลุ่มหลัก โดยสามารถเลือกซื้อการรับประกันคุณภาพเพิ่มเติมตามรูปแบบการใช้รถที่เหมาะสม ทั้งแบบเพิ่มเติม 1 ปี หรือ 25,000 กม.* หรือเพิ่มเติม 2 ปี หรือ 50,000 กม.*

*แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน

สิทธิประโยชน์จาก Mitsubishi Motors Warranty Plus

• หมดกังวลด้วยการรับประกันคุณภาพที่ยาวนานยิ่งขึ้น
• ลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อต้องนำรถเข้าซ่อม
• ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการซ่อม และครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมตามเงื่อนไขการรับประกัน
• ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องทันทีเมื่อระยะรับประกันมาตรฐานสิ้นสุดลง
• สามารถใช้สิทธิการเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ

สำหรับรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน หรือ 10,000 กม*  (นับตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับมอบรถยนต์จากผู้จำหน่าย)

รุ่นรถ1 ปี หรือ 25,000 กม.*2 ปี หรือ 50,000 กม.*
MIRAGE7,990 บาท11,990 บาท
ATTRAGE7,990 บาท11,990 บาท
XPANDER9,990 บาท14,990 บาท
TRITON11,990 บาท18,990 บาท
PAJERO SPORT13,990 บาท22,990 บาท

สำหรับรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน หรือ 10,000 กม.* แต่ไม่เกิน 5 ปี หรือ 100,000 กม.* (นับตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับมอบรถยนต์จากผู้จำหน่าย)

รุ่นรถ1 ปี หรือ 25,000 กม.*2 ปี หรือ 50,000 กม.*
MIRAGE9,990 บาท13,990 บาท
ATTRAGE9,990 บาท13,990 บาท
XPANDER11,990 บาท17,990 บาท
TRITON13,990 บาท21,990 บาท
PAJERO SPORT16,990 บาท25,990 บาท

*แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน

หมายเหตุ
• ราคาจำหน่ายข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
• รถที่เข้าร่วมรายการต้องเป็นรถมิตซูบิชิ ที่ออกโดยผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้เข้ารับการเช็กระยะตามเวลาและมาตรฐานที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้จากสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ